Doelstelling van Elion is o.a. het verhogen van de efficiency van onderzoekswerkzaamheden door middel van het beschikbaar stellen van programmatuur, methoden, technieken en diensten voor geautomatiseerde of computerondersteunde verwerking van informatie. Naast het aanbieden van 'totaal-oplossingen' voor het verwerken van onderzoeksgegevens, worden er diensten aangeboden voor de geautomatiseerde verwerking, op papier of online, van deelgebieden van het onderzoeksproces. De diensten van Elion worden zowel binnen de Universiteit van Amsterdam aangeboden als daarbuiten. Behoefte aan meer informatie of een offerte?
Edgar Tossijn Suzanne Johansson Elion
020-525 1378
020-525 1379
Plantage Muidergracht 24 1018 TV Amsterdam

© 1996-2016 Elion - Kohnstamm Instituut UvA bv