onderdeel van het

Ten behoeve van verschillende evaluatie-opdrachten maakt Elion gebruik van EvaSys (Electric Paper). Deze software maakt, indien gewenst, uitgebreide automatische rapportage mogelijk in pdf-formaat.

 

Vooral in projecten waarin sprake is van activiteiten met een repeterend karakter, zoals periodieke evaluaties, diagnoses of toetsen, is het lonend om gebruik te maken van vormen van automatische rapportage.

PROCEDURE

 • De opdrachtgever legt tijdig contact met Elion;
 • Elion verstuurt een standaardcontract per e-mail, de opdrachtgever bevestigt de opdracht;
 • De opdrachtgever levert de noodzakelijke informatie m.b.t. de uit te voeren evaluatie aan;
 • Elion maakt het benodigde aantal evaluatieformulieren binnen 10 werkdagen aan. De formulieren worden door de opdrachtgever opgehaald of door Elion verstuurd (in overleg);
 • De opdrachtgever draagt zorg voor de verzending aan/bezorging bij Elion van de ingevulde evaluatieformulieren;
 • De evaluatieformulieren, onverwerkt en verwerkt, liggen in een brandwerende kluis in een afsluitbare ruimte;
 • Binnen 10 werkdagen worden de evaluatieformulieren gescand. De resultaten worden in de vorm van een databestand en een pdf-rapport opgeleverd en per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever;
 • De verwerkte evaluatieformulieren worden door de opdrachtgever opgehaald of door Elion verstuurd (in overleg).

 

Uiteraard gaat Elion zeer zorgvuldig om met het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal, in dit geval de evaluatieformulieren. Dat neemt niet weg dat we de opdrachtgever uitdrukkelijk in overweging geven om een kopie van de ingevulde evaluatieformulieren op de eigen locatie te bewaren, zodat in geval van overmacht geen unieke gegevens verloren gaan.

TARIEVEN

 • programmeren
 • printen
 • opleveren data-bestand en pdf-rapport
 • data-analyse (optioneel)

€ 400,00

€ 0,13

€ 25,00

€ 400,00

 per dagdeel

 per bladzijde

 per evaluatie

 per dagdeel

genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW (indien van toepassing)

© 1996-2018 Elion - Kohnstamm Instituut UvA bv