onderdeel van het

Het internet is bij uitstek geschikt om vragenlijsten af te nemen. Elion kan deze vragenlijsten produceren en de gegevens verwerken, waarna een SPSS- en/of Excel-bestand wordt opgeleverd.


Voor het programmeren van de vragenlijsten en het verwerken van de data, maken wij gebruik van software van Bellshape.

Klik hier voor een voorbeeld van een online vragenlijst.

TARIEVEN

  • programmeren
  • verwerking
  • data-analyse (optioneel)

€ 400,00

vanaf € 0,25

€ 400,00

 per dagdeel

 per respondent

 per dagdeel

genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW (indien van toepassing)

© 1996-2018 Elion - Kohnstamm Instituut UvA bv