onderdeel van het

Scanbare formulieren zijn prima geschikt om multiple-choice tentamens en toetsen af te nemen.

 

Voordeel van deze methode is dat de antwoorden op deze vragen op het moment van verwerking geautomatiseerd worden nagekeken.

Aan de hand van de ingeleverde sleutel van de examinator/docent wordt per respondent het aantal goede antwoorden berekend.

Het opgeleverde databestand bevat het aantal goede antwoorden, de gegeven antwoorden per item en de hercodeerde items (goed/fout) per antwoord.

 

Docenten van diverse faculteiten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam maken inmiddels gebruik van deze dienstverlening.

PROCEDURE

 • De opdrachtgever legt tijdig contact met Elion;
 • Elion verstuurt een standaardcontract per e-mail, de opdrachtgever bevestigt de opdracht;
 • De opdrachtgever levert de noodzakelijke informatie m.b.t. het tentamen aan;
 • Elion maakt het benodigde aantal tentamenformulieren binnen 5 werkdagen aan. De formulieren worden door de opdrachtgever opgehaald of door Elion verstuurd (in overleg);
 • De opdrachtgever draagt zorg voor de verzending aan/bezorging bij Elion van de ingevulde tentamenformulieren inclusief een sleutel met de goede antwoorden;
 • De tentamenformulieren, onverwerkt en verwerkt, liggen in een brandwerende kluis in een afsluitbare ruimte;
 • Binnen 5 werkdagen worden de tentamenformulieren gescand. De scores worden berekend en het databestand wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever;
 • De verwerkte tentamenformulieren worden door de opdrachtgever opgehaald of door Elion verstuurd (in overleg);
 • Op verzoek worden door Elion analyses uitgevoerd.

 

Uiteraard gaat Elion zeer zorgvuldig om met het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal, in dit geval de tentamenformulieren. Dat neemt niet weg dat we de opdrachtgever uitdrukkelijk in overweging geven om een kopie van de ingevulde tentamenformulieren op de eigen locatie te bewaren, zodat in geval van overmacht geen unieke gegevens verloren gaan.

TARIEVEN

 • programmeren
 • printen
 • data-analyse (optioneel)

€ 100,00

€ 0,13

€ 400,00

 per tentamen

 per bladzijde

 per dagdeel

genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW (indien van toepassing)

© 1996-2018 Elion - Kohnstamm Instituut UvA bv