Elion
Kohnstamm Instituut

Doelstelling van Elion is o.a. het verhogen van de efficiency van onderzoekswerkzaamheden door middel van het beschikbaar stellen van programmatuur, methoden, technieken en diensten voor geautomatiseerde of computerondersteunde verwerking van informatie.

Naast het aanbieden van 'totaal-oplossingen' voor het verwerken van onderzoeksgegevens, worden er diensten aangeboden voor de geautomatiseerde verwerking, op papier of online, van deelgebieden van het onderzoeksproces.

De diensten van Elion worden zowel binnen de Universiteit van Amsterdam aangeboden als daarbuiten.

ONLINE VRAGENLIJSTEN

Het internet is bij uitstek geschikt om vragenlijsten af te nemen. Elion kan (meertalige) vragenlijsten produceren en de gegevens verwerken. Deze vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld worden gepersonaliseerd op maat van elke respondent door het gebruik van vertakkingen en weergavelogica.
Het verspreiden van de vragenlijsten kan worden uitgevoerd via (een combinatie van) verschillende kanalen, zoals e-mail, web, sociale media, SMS en QR code.
De vragenlijsten kunnen worden ingevuld op een smartphone, tablet en computer.
U krijgt als opdrachtgever de mogelijkheid om een real-time rapport (incl. grafieken) te bekijken en/of te downloaden. Daarbij is het mogelijk om tekstanalyse uit te voeren en resultaten te filteren. De rapporten kunnen worden gegenereerd in o.a. Excel, Powerpoint, Word, PDF, SPSS en CSV.

Voorbeeld van een online vragenlijst
voorbeeld online vragenlijst

SCANBARE FORMULIEREN

Scanbare formulieren zijn formulieren waarop antwoorden aangestreept of ingevuld kunnen worden die vervolgens met een documentscanner worden verwerkt. Hiermee wordt handmatige data-invoer overbodig en kan een aanzienlijke kosten- en tijdbesparing worden bereikt.

Elion maakt gebruik van software voor de productie en verwerking van scanbare formulieren waarbij bijzondere druk- en reprotechnieken overbodig zijn.
De dienstverlening op dit gebied omvat het programmeren, printen en verwerken van scanbare formulieren en het produceren van het uiteindelijke databestand voor bijvoorbeeld SPSS of Excel.

Zaken als het opstellen van een codeboek of ponsvoorschrift en het annoteren van het databestand met labels voor variabelen en antwoordcategorieën, worden overbodig als gebruik wordt gemaakt van data-invoer met behulp van scanbare formulieren.
De vragenlijsten kunnen bestaan uit één of meerdere pagina's (enkel- of dubbelzijdig).

Voorbeeld van een scanbare vragenlijst
voorbeeld scanbare vragenlijst

TENTAMENS en TOETSEN

Scanbare formulieren zijn prima geschikt om multiple-choice tentamens en toetsen af te nemen.

Voordeel van deze methode is dat de antwoorden op deze vragen op het moment van verwerking geautomatiseerd worden nagekeken.
Aan de hand van de ingeleverde sleutel van de examinator/docent wordt per respondent het aantal goede antwoorden berekend.
Het opgeleverde databestand bevat het aantal goede antwoorden, de gegeven antwoorden per item en de hercodeerde items (goed/fout) per antwoord.